Luật sư tư vấn

I. Dịch vụ Luật sư tư vấn luật tại Việt Nam

Cùng với sự phát triển kinh tế – xã hội, các quan hệ ngày càng phát triển sâu rộng trong và ngoài Việt Nam. Số lượng giao dịch ngày càng tăng, nội dung tranh chấp, xung đột quyền lợi diễn ra càng đa dạng và phức tạp. Pháp luật Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập, văn bản pháp luật nhiều, chồng chéo ở nhiều lĩnh vực và vẫn đang trong quá trình kiện toàn cho phù hợp tình hình hiện tại xã hội. Giải pháp để không cần mất nhiều thời gian nghiên cứu pháp luật mà vẫn tránh những rủi ro pháp lý, cũng như thực hiện quyền và bảo vệ quyền lợi của mình tốt nhất khi bị xâm phạm, Các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật ở các tổ chức luật chuyên nghiệp.

II. Nội dung Luật sư tư vấn pháp luật

Văn Phòng luật sư Hoàng Anh Sơn đã và đang cung cấp các dịch vụ tư vấn luật theo từng lĩnh vực chuyên sâu. Mỗi lĩnh vực có nhóm luật sư chuyên ngành phụ trách tư vấn, giải quyết tranh chấp.

Luật sư phụ trách từng lĩnh vực luật chuyên sâu có trách nhiệm tư vấn và thực hiện các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực mà mình phụ trách. Đồng thời, Luật sư tham gia tích cực vào việc nghiên cứu các chính sách pháp luật, những thay đổi của chính sách về luật tác động đến đời sống kinh tế – xã hội. Chúng tôi không chỉ cung cấp các kiến thức pháp lý thuần túy mà luôn luôn nỗ lực tối đa đưa ra các giải pháp lý toàn diện cho một vấn đề pháp lý.

Tư vấn luật dân sự

 • Tư vấn về tài sản quyền sở hữu;
 • Tư vấn quy định chung về hợp đồng;
 • Tư vấn quy định về bồi thường thiệt hại theo pháp luật dân sự.

Tư vấn luật hôn nhân và gia đình

 • Tư vấn thủ tục ly hôn;
 • Tư vấn về quyền trực tiếp nuôi con, cấp dưỡng cho con khi ly hôn;
 • Nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn và chia tài sản sau khi ly hôn;
 • Tư vấn thủ tục kết hôn với người nước ngoài;
 • Tư vấn về thủ tục nhận con nuô có yếu tố nước ngoài.

Tư vấn luật đất đai, nhà ở

 • Tư vấn về luật đất đai, nhà ở liên quan đến xác lập QSD đất và QSH nhà.
 • Tư vấn về thủ tục hành chính về đất đai và nhà ở;
 • Tư vấn soạn thảo, đàm phán hợp đồng về đất đai, nhà ở;
 • Giải quyết tranh chấp liên quan đến đất đai, nhà ở…

Tư vấn luật thừa kế

 • Tư vấn về thừa kế về di sản thừa kế;
 • Tư vấn về soạn thảo di chúc;
 • Pháp luật về thừa kế theo di chúc;
 • Pháp luật về thừa kế theo pháp luật;
 • Giải quyết tranh chấp chia thừa kế…

Tư vấn luật doanh nghiệp, (Kinh doanh – Thương mại)

 • Tư vấn về thủ tục, hồ sơ liên quan đến thành lập, hoạt động và giải thể doanh nghiệp;
 • Tư vấn thủ tục và hồ sơ liên quan đến đầu tư;
 • Tư vấn về giải quyết tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp;
 • Tư vấn hoạt động thương mại của thương nhân;
 • Tư vấn hợp đồng thương mại và thương mại quốc tế;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp trong hoạt động thương mại.

Tư vấn luật sở hữu trí tuệ

 • Tư vấn quy định pháp luật sở hữu trí tuệ;
 • Tư vấn bản quyền tác giả và quyền phái sinh;
 • Tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;
 • Tư vấn đăng ký bảo hô logo;
 • Tư vấn đăng ký bảo hộ kiểu dáng;
 • Tư vấn đăng ký bảo hộ sáng chế;
 • Tư vấn thực thi quyền sở hữu trí tuệ, giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ.

Tư vấn về luật lao động

 • Tư vấn quy định về pháp luật lao động;
 • Tư vấn về hợp đồng lao động;
 • Tư vấn xây dựng nội quy lao động trong doanh nghiệp.
 • Tư vấn điều kiện, quy trình xử lý kỷ luật lao động.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động;

Tư vấn luật hình sự

 • Tư vấn về các quy định về tội danh và hình phạt;
 • Tư vấn quy định về cấu thành tội phạm;
 • Tư vấn về tình tiết định khung định tội;
 • Tư vấn những tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự;
 • Tư vấn pháp luật Tố tụng hình sự và thi hành án hình sự;
 • Tư vấn về thời gian xóa án tích và trình tự thủ tục để được xóa án tích…

III. Luật sư tranh tụng, giải quyết tranh chấp

Luật sư tư vấn thủ tục tố tụng:

 • Tư vấn thủ tục khởi kiện;
 • Thời hiệu khởi kiện;
 • Điều kiện khởi kiện;
 • Tư vấn soạn thảo hồ sơ, tài liệu theo quy định pháp luật tố tụng;
 • Tư vấn về thủ tục và quy trình liên quan đến pháp luật thi hành án.

Luật sư tham gia tố tụng:

 • Phân tích và đánh giá về điểm mạnh, điểm yếu của các bên trong tranh chấp;
 • Tư vấn về cách thức giải quyết tranh chấp;
 • Đại diện cho khách hàng trong việc đàm phán giải quyết tranh chấp;
 • Tham gia thu thập, kiểm tra và đánh giá chứng cứ, tài liệu;
 • Tư vấn và hỗ trợ khách hàng soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ xuất trình trước tòa án, trọng tài;
 • Bảo vệ quyền lợi hợp pháp trong các vụ án, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính.
 • Bảo chữa cho bị cáo trong vụ án hình sự.

Leave Comments

0904.758.863
 0904.758.863